Tăng nhân cũng câu cá? Bên trong cất giấu huyền cơ gì?

Bình văn 06/11/23, 12:03

Thông thường, con người thế gian sẽ chịu một số ràng buộc của tình mà không buông xuống được, sống giãy giụa trong hồng trần. Thi nhân sau khi ngộ đạo thì không còn loại ràng buộc này nữa.  Đức Thành, một nhà thơ tăng nhân thời Đường, người Võ Tín ...

End of content

No more pages to load