Sức mạnh chữa lành những vết thương của thiên nhiên

Sức mạnh chữa lành những vết thương của thiên nhiên

Đôi khi, tôi cảm thấy mình giống như một Siêu nhân. Nếu từng xem bộ phim Siêu nhân trở lại (Superman Returns), bạn có thể nhớ lại cảnh sau trải nghiệm cận tử, anh hùng Kryptonian bay về phía Mặt trời để lấy lại sức ...

Kết thúc

Không còn trang để tải