Nghệ thuật Phục hưng

Nghệ thuật Phục hưng

Nghệ thuật Phục Hưng là thời kỳ đỉnh cao của hội họa với những tác phẩm đi vào lịch sử nhân loại. Những tác phẩm này được sáng tác trong trạng thái siêu xuất khỏi giới hạn năng lực của con người. Nói cách khác, chính là năng lực đặc biệt mà Thần trao cho họ vậy để họ để lại một thời kỳ rực rỡ cho nhân loại.