Huyền Tông phó thác tìm hồn phách Dương Quý Phi

Huyền Tông phó thác tìm hồn phách Dương Quý Phi

Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ đại, là phi tần được Huyền Tông sủng ái. Sau khi nàng qua đời, Huyền Tông vì quá thương nhớ đã thỉnh cầu Đạo sĩ tìm hồn phách Quý Phi. Lên trời ...

Nan nhẫn năng nhẫn – lời răn dạy của bậc Thánh giả

Nan nhẫn năng nhẫn – lời răn dạy của bậc Thánh giả

Người thực sự có sức mạnh, trước sự sỉ nhục khinh nhờn của người khác mà vẫn nhẫn nhịn là thể hiện của lòng khoan dung, nhân từ. Đây là cái nhẫn của người khoan dung và lòng ôm chí lớn, là đại nhẫn. Dưới biển ...

Kết thúc

Không còn trang để tải