20 triết lý lưu truyền ngàn năm của Lão Tử (P.2)

20 triết lý lưu truyền ngàn năm của Lão Tử (P.2)

Lão Tử là bậc tu Đạo hơn 3.000 năm trước, ông để lại nhiều câu khiến người đời và hậu thế phải nghiêng mình khâm phục. Chính Khổng Tử cũng phải thốt lên với học trò của mình sau khi gặp được Lão Tử: “Cảnh ...