Cách diễn đạt nhớ và quên điều gì trong tiếng Anh (P.1)

Cách diễn đạt nhớ và quên điều gì trong tiếng Anh (P.1)

Trong bài học này, chúng ta cùng học các cách nói khác nhau để diễn tả việc bạn nhớ hay quên điều gì nhé. I. Cách diễn đạt khi bạn nhớ điều gì đó 1. As far as I can remember…- Theo những gì tôi ...