Blog ĐKN

Tin Mới Blog ĐKN

Học và tự học trong thời đại 4.0

Học và tự học trong thời đại 4.0

Kỹ năng học và tự học là kỹ năng xếp đầu bảng trong các kỹ năng cần thiết trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Không phải trước đây nó không quan trọng mà vì ...

Tấm vé vào đời…

Tấm vé vào đời…

Tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đang mướt mồ hôi để vác túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên sân ga, người qua lại tấp ...