Đâu mới thực sự là cái dũng của bậc Thánh nhân?

Đâu mới thực sự là cái dũng của bậc Thánh nhân?

Dũng khí chân chính không phải là dũng mãnh giỏi đấu, mà là đứng về chân lý. Vì để bảo vệ đạo nghĩa, cho dù đối mặt với cường quyền hay bị người đời hiểu lầm cản trở, thì bậc Thánh nhân cũng quyết khô...

Vì sao người xưa dạy: Im lặng là vàng?

Vì sao người xưa dạy: Im lặng là vàng?

Các tăng nhân tu hành ở chùa khi xưa, khi đã đạt đến một tầng thứ khá cao rồi, thì sư phụ của họ để họ đi vân du. Đi vân du là gian khổ nhất, không nơi ăn chốn ở, không người phục vụ, giúp đỡ. Họ phải...

Kết thúc

Không còn trang để tải