Huyền Tông phó thác tìm hồn phách Dương Quý Phi

Huyền Tông phó thác tìm hồn phách Dương Quý Phi

Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ đại, là phi tần được Huyền Tông sủng ái. Sau khi nàng qua đời, Huyền Tông vì quá thương nhớ đã thỉnh cầu Đạo sĩ tìm hồn phách Quý Phi. Lên trời ...

Sống chết tuy chuyện lớn, đức hạnh càng trọng hơn

Sống chết tuy chuyện lớn, đức hạnh càng trọng hơn

Hai câu chuyện này được lấy từ bộ sách cổ “Thái Bình Quảng Ký” (Những ghi chép rộng rãi của thời Thái Bình). Bộ sách là một tập hợp những câu chuyện được Lý Phưởng chủ biên và đưa ra công chúng lần đầu năm ...

Xảo ngôn loạn đức, nhỏ không nhẫn thì loạn đại mưu

Xảo ngôn loạn đức, nhỏ không nhẫn thì loạn đại mưu

Màn biểu diễn “nhẫn việc nhỏ để thành đại sự” đã giúp Lưu Tú bình an, gặp hung hóa cát. Cuối cùng ông đã thành tựu đại nghiệp nhất thống thiên hạ. Hán Quang Đế Lưu Tú khi còn nhỏ đã là một đứa trẻ hết ...

Nan nhẫn năng nhẫn – lời răn dạy của bậc Thánh giả

Nan nhẫn năng nhẫn – lời răn dạy của bậc Thánh giả

Người thực sự có sức mạnh, trước sự sỉ nhục khinh nhờn của người khác mà vẫn nhẫn nhịn là thể hiện của lòng khoan dung, nhân từ. Đây là cái nhẫn của người khoan dung và lòng ôm chí lớn, là đại nhẫn. Dưới biển ...

Nhẫn và khoan dung: Lùi một bước biển rộng trời cao

Nhẫn và khoan dung: Lùi một bước biển rộng trời cao

Chữ nhẫn trên đầu một lưỡi dao Làm người không nhẫn họa mời chào Khó nhẫn nhẫn được trong chốc lát Qua rồi mới biết nhẫn là cao Ngày nay, chuyện tranh cãi giữa vợ chồng, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, cha con bất hòa, anh em ...

Kết thúc

Không còn trang để tải