Công bố ảnh chụp đầu tiên về hố đen

Công bố ảnh chụp đầu tiên về hố đen

Sau gần 2 năm nỗ lực kiên trì, một nhóm nghiên cứu quốc tế đã “trình làng” bức ảnh chụp đầu tiên về hố đen. Vào tháng 4 năm 2017 , 8 kính viễn vọng vô tuyến trên toàn cầu đều quay về cùng ...

Chúng ta sắp có bức ảnh chụp đầu tiên về hố đen

Chúng ta sắp có bức ảnh chụp đầu tiên về hố đen

Trong một nỗ lực toàn cầu của nhiều kính viễn vọng trên thế giới, dự án Kính viễn vọng Chân trời Sự kiện đang tham vọng chụp được bức ảnh đầu tiên của Hố Đen. Rất ít vật thể trong vũ trụ mang theo mình ...

Tại sao đa số người Mỹ không tin vào Thuyết Tiến Hóa?

Tại sao đa số người Mỹ không tin vào Thuyết Tiến Hóa?

Theo bài báo “Mức độ ủng hộ thuyết tiến hóa” trên Wikipedia, phần lớn cộng đồng khoa học và hàn lâm ủng hộ thuyết tiến hóa. Nhưng nhiều cuộc thăm dò ở Mỹ cho thấy điều ngược lại: đa số người Mỹ không tin thuyết ...

Kết thúc

Không còn trang để tải