Bộ lạc người tiền sử duy nhất còn tồn tại tự bảo vệ bằng cách giết mọi người lạ

Bộ lạc người tiền sử duy nhất còn tồn tại tự bảo vệ bằng cách giết mọi người lạ

Đảo Bắc Sentinel là nơi cứ trú một bộ lạc người cổ đại chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đây là bộ lạc duy nhất trên Trái đất đã sống sót qua Thời kỳ Đồ đá. Văn hoá của họ hoàn toàn tách rời nền văn minh hiện đại. Bất cứ ai tiếp cận hòn đảo này sẽ bị tấn công và giết chết.

Kết thúc

Không còn trang để tải