Đời sống

Tin Mới Đời sống

Tấm vé vào đời…

Tấm vé vào đời…

Tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đang mướt mồ hôi để vác túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên sân ga, người qua lại tấp ...