Không chỉ một, có tới hai ‘Mặt Trăng ẩn’ vẫn thầm lặng quay quanh Trái Đất

Không chỉ một, có tới hai ‘Mặt Trăng ẩn’ vẫn thầm lặng quay quanh Trái Đất

Các nhà khoa học vừa chính thức xác nhận sự tồn tại của hai "Mặt Trăng ẩn" xung quanh Trái Đất, hay chính xác hơn chúng là các đám mây bụi, được phát hiện lần đầu năm 1961 bởi nhà thiên văn Kazimierz Kordylewski.

Vì sao số người thuận tay trái trên thế giới lại rất ít?

Vì sao số người thuận tay trái trên thế giới lại rất ít?

Hầu hết chúng ta đều sử dụng tay phải để thực hiện các công việc trong cuộc sống cũng như lao động nhưng một phần nhỏ trong số đó lại thuận tay trái.  Người thuận tay trái là người dùng tay trái để làm những công ...