Việc Ông Tập Cận Bình chọn triệu tập cuộc họp toàn thể Ủy ban Kỷ luật , ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ và trước hai kỳ họp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rõ ràng đã được tính toán kỹ lưỡng.

Tân Hoa Xã cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ tiếp tục tuyên truyền bài phát biểu của ông Tập Cận Bình, bài báo có tiêu đề: "Tập Cận Bình đề cập đến" ba thế lực chính trị "ba lần trong một tháng", diễn giải sâu về bài phát biểu của Tập Cận Bình rằng: " Tham nhũng chính trị là lớn nhất. Một số phần tử tham nhũng đã cấu kết thành các tập đoàn lợi ích có mưu đồ soán đoạt quyền lực của đảng và nhà nước, tham gia vào các hoạt động phi tổ chức ”.