Diêm Vương ở địa phủ rốt cuộc là những ai?

Văn hóa 18/04/18, 09:30

Từ những ghi chép trong các tư liệu lịch sử có thể thấy được rằng, Diêm La Vương -  chức quan nơi địa phủ này có thể không phải là "chế độ cả đời", mà là do những người ngay thẳng có tài có đức đảm nhiệm luân phiên vậy! Vào ...

End of content

No more pages to load