Bóng đêm là gì?

Nhân sinh cảm ngộ 18/05/15, 04:44

Dưới đây là một đoạn đối thoại giữa một vị cao tăng đức độ trong một ngôi chùa Phật giáo cổ và một người theo thuyết vô thần. Cao tăng: Xin thí chủ cho biết điều gì trên đời mà ngài không tin tưởng nhất? Người vô thần: Tôi thấy mới tin, không ...

End of content

No more pages to load