Bởi ảnh hưởng của thuyết vô Thần trong một thời gian dài, hiện nay hễ nghe nói đến Thần Phật, có người sẽ hỏi: “Thần ở đâu, ai đã nhìn thấy nào? Quỷ ở đâu, ai đã từng thấy nào?”.  

Đối những những câu hỏi như trên, thật ra không hề khó trả lời: Thần ở trong thế giới của Thần, ma quỷ thì ở trong không gian của ma quỷ. Chỉ khi tu luyện thành Thần rồi, người ta mới nhìn thấy được Thần. Tuy nhiên, không ít người chỉ tin vào cái thế giới mà mắt mình nhìn thấy tai mình nghe thấy, và cho rằng chỉ những điều mắt thấy tai nghe mới là chân thật. 

Nhưng còn có rất nhiều điều chúng ta nhìn không thấy, sờ không được, vậy mà đã được khoa học chứng minh là tồn tại, ví dụ như sóng điện từ, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, và các lạp tử cực tiểu, v.v. Vậy những gì không nhìn thấy bằng mắt có thật sự là không tồn tại chăng? Vì để làm rõ những suy nghĩ trong tư tưởng, chúng tôi sẽ giải thích ba câu hỏi dưới đây mà người hỏi đưa ra: 

Thế nào là Thần, Phật? HoặcThần, Phật là ai? 

Ai đã từng nhìn thấy Thần? 

Thần rốt cuộc tồn tại ở đâu, vì sao Thần không hiện ra cho mọi người nhìn thấy? 

Thế nào là Thần, Phật hay Thần, Phật là ai?

Thần, Phật là ai? Hơn 2500 năm trước, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai công khai ngộ, Ngài đã triển hiện ra rất nhiều thần tích, con người thời đó đều đã nhìn thấy, đều đã ghi chép lại. Trong suốt 49 năm Ngài không ngừng giảng Pháp, về sau chỉnh lý thành rất nhiều quyển kinh thư lưu truyền hậu thế. Các tăng nhân đời sau đã dựa theo kinh thư mà tu luyện, tu xuất được rất nhiều bậc cao tăng đại đức, trong lịch sử đều có ghi chép. Rất nhiều thần tích người Ấn Độ cổ thời đó đều đã nhìn thấy, vậy chẳng phải chúng ta vẫn thừa nhận Đức Thích Ca Mâu Ni là Thần chăng?

Khoảng hơn 2000 năm trước, Đức Giê-su dẫn theo các môn đồ đi khắp nơi truyền Pháp độ nhân, đồng thời đã triển hiện ra rất nhiều Thần tích. Con người của thời đó đều đã nhìn thấy và ghi chép lại. Những lời dạy của Giê-su đối với các môn đồ được gọi là “kinh Tân Ước”. Rất nhiều tín đồ Cơ Đốc sau này đã tu thành những Thánh đồ vĩ đại. Sự tình này con người thời đó đều đã nhìn thấy, mãi cho đến con người thời cận đại đều thừa nhận Giê-su là Thần, vậy phải chăng chúng ta cũng nên thừa nhận Đức Giê-su là Thần đây?

Cũng khoảng 2500 năm trước, Lão Tử để lại bộ “Đạo Đức Kinh” cho người đời sau, đã trở thành kinh điển chỉ đạo trong tu luyện của Đạo gia. Cùng với “Âm Phù Kinh” và “Hoàng Đế Nội Kinh” trước đó, “Đạo Đức Kinh” đã cấu thành văn hóa Đạo gia, đặt định cơ sở của nền văn hóa Trung Hoa; người đời sau cũng có rất nhiều người kế tục đã tu thành Chân Nhân đắc đạo. Chúng ta có phải cũng thừa nhận Lão Tử là Thần chăng?

Vậy ai là Thần đây? Đức Phật Thích Ca, Đức Giê-su, Lão Tử chính là Thần! Họ đã để lại một bộ pháp lý siêu thường vượt rất xa khỏi hệ thống tri thức của nhân loại mà con người không thể sáng lập được; hơn nữa một đời của họ đã triển hiện rất nhiều thần tích mà sức người tuyệt đối không thể làm được; đời sau rất nhiều người tầm đạo đã dựa theo Pháp lý đó tu hành đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh.

Xem thêm: Đức Phật ở đâu? Câu trả lời của ông lão khiến chàng trai bừng tỉnh

Ai đã từng thấy Thần?

Ai đã từng thấy Thần? Con người thời đó đều đã nhìn thấy! Thần ở đâu nào? Chẳng phải là ở ngay trước mắt con người thời đó hay sao? Vậy hoàn toàn có thể nói rằng: Thần thật sự tồn tại, rất nhiều người trong lịch sử đều đã nhìn thấy, rất nhiều người tu luyện có thành tựu đều đã nhìn thấy Thần, rất nhiều người cũng gắng sức làm chứng cho Đạo của Thần. Chỉ là bạn chưa nhìn thấy, không nhìn thấy mà thôi.

Vậy, phải chăng ai muốn nhìn thấy Thần thì đều có thể thấy được chăng? Hoặc là ai muốn nhìn thấy Thần thì Thần sẽ triển hiện ra cho họ thấy chăng?

Vì sao Thần không hiện ra cho con người nhìn thấy?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng: tu Phật có tám vạn bốn nghìn Pháp môn. Đạo gia giảng: tu Đạo có ba nghìn sáu trăm Pháp môn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn giảng: Phật ở tầng thứ Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Sông Hằng là con sông lớn nhất của Ấn Độ, toàn bộ chiều dài là 2700 km, vậy trong con sông đó thử hỏi có bao nhiêu hạt cát đây? Cổ nhân cũng giảng: “Trên đầu ba thước có Thần linh”. Thần nhiều đến mức độ đó, vậy thì con người tại sao lại không nhìn thấy Thần?

Bởi Thần là sinh mệnh cao tầng, tồn tại trong thế giới thánh khiết khác xa nơi thế gian trần tục. Thần cao quý nhường ấy, tất nhiên sẽ không tùy tiện để cho con người nhìn thấy. Cũng giống như con người coi mình là sinh vật cao cấp, có trí tuệ, có năng lực, không thể cùng chung sống với động vật hay các loài côn trùng bé nhỏ. Cũng cùng lý đó, Thần càng không hiển hiện trước mặt những người không có đức tin đối với Thần được.

Thật ra, những thứ mà con người không nhìn thấy được thật sự là quá nhiều, quá nhiều rồi, đạo đức và cảnh giới tư tưởng của con người nếu không thăng hoa và không đủ thuần khiết thì sẽ không được phép nhìn thấy thế giới của Thần – đó là điều không thể.

Trong lịch sử xưa nay, mỗi khi có bậc Thánh giả bước ra truyền Pháp, họ đều giảng rằng: Thần Phật có tồn tại, và thông qua tu luyện con người cũng có thể trở thành Thần. Chẳng phải Đức Thích Ca vẫn giảng về thế giới của Phật, còn Giê-su vẫn giảng về Nước Trời đó sao? Vậy mới nói: tu luyện, trở về với bản tính thiện lương ban sơ của mình, để đạo đức và cảnh giới của con người thăng hoa, đó mới là mục đích chân chính khi làm người. Nhưng trái lại, những ai chỉ tin vào thuyết duy vật, thuyết vô thần, thì sẽ ngày càng xa rời khỏi Thần, và do đó cũng không thể thấy được Thần.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói rằng trong lịch sử trước Ngài đã từng có sáu vị Phật nguyên thủy hạ thế độ nhân, Ngài không phải là người đầu tiên. Đức Phật cũng đã từng tiên tri một cách rõ ràng rằng: đến thời Mạt Pháp sẽ có Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế đến thế gian con người Chính Pháp cứu độ chúng sinh. Trong cả quá khứ và tương lai, các vị Thần, vị Phật vẫn luôn từ bi cứu độ con người như thế. Vậy thì, nếu có thể dùng thiện tâm, dùng thành tâm, dùng tín tâm để nhìn, để nhận biết, bạn nhất định sẽ may mắn tìm được vị Thần của mình. Thật ra, Thần Phật vẫn luôn ở bên cạnh bạn, chỉ có điều bạn có nhận ra hay không mà thôi…

Video: Một niệm sắc dục khởi lên, lập tức chiêu mời yêu ma đến

videoinfo__video3.dkn.tv||342483c0f__