Rốt cuộc con người đến từ đâu?

Tín ngưỡng Thần Phật 17/02/20, 12:00

Bộ sách cổ Sơn Hải Kinh chép rằng: Bàn Cổ là đấng khai thiên lập địa, Nữ Oa vá trời, các vị Thần đã cùng nhau sáng tạo nên loài người. Nhân loại sinh ra từ đâu? Sau khi thuyết tiến hóa của Darwin lộ ra nhiều sơ hở khiến giới ...

End of content

No more pages to load