Nếu Thần Phật có thật, bạn sẽ được gì và mất gì?

Văn hóa 21/04/19, 05:05

Nhiều năm trước, tại một hội trường lớn có một vị học giả nói với mọi người rằng Phật là tuyệt đối không tồn tại. Lúc mọi người muốn ông ta chứng minh lời mình nói là đúng, ông ta liền cao giọng nói như thách thức Đức Phật: “Đức Phật ...

End of content

No more pages to load