Tào Tháo thống lĩnh một đội quân nguy hiểm bậc nhất nhưng ít được biết đến thời Tam Quốc

Câu chuyện lịch sử 19/06/20, 17:30

Thời Tam Quốc có một đội quân tinh nhuệ thiện chiến nhưng lại ít được lưu truyền trong sử sách. Đội quân ấy đã lập được nhiều công lớn trong cuộc chiến Nam Bì, Quan Độ, chiến thắng được đội quân hùng mạnh “Tây Lương thiết kỵ”. Thời Tam Quốc, các ...

End of content

No more pages to load