3 báu vật kiếp nhân sinh của Lão Tử

Trí huệ cổ nhân 11/10/17, 15:52

Trời có tam bảo (3 báu vật) là Mặt trời, Mặt trăng và các Vì sao. Đất cũng có tam bảo là Nước, Lửa, Gió. Con người có tam bảo là Tinh, Khí, Thần. Lão Tử cũng có tam bảo là Từ, Kiệm, Bất đảm vi thiên hạ tiên (Nhân ...

End of content

No more pages to load