Luân hồi ngày tháng năm trôi
Luân hồi xuân hạ tới rồi thu đông?
Luân hồi có có không không
Luân hồi bế bế bồng bồng trên tay?

Luân hồi đêm cạn ngày đầy
Luân hồi xiềng xích mở ngày tự do?
Luân hồi hình sắc lá cờ
Luân hồi được mất cơ đồ về ai?

Luân hồi ngày tháng năm trôi, Luân hồi xuân hạ tới rồi thu đông? (Ảnh: Pinterest)

Luân hồi sông biển đúng sai
Chỉ thần thánh biết tương lai của người!
Than ôi ! Muôn sự tại trời
Xin đời đừng thắp luân hồi chiến tranh!

Luân hồi mây trắng trời xanh
Tháng tư vỡ nắng đã lành vết thương?
Luân hồi muôn kiếp vô thường
Luân hồi hương lộ hóa đường cái quan?

Luân hồi muôn kiếp vô thường, Luân hồi hương lộ hóa đường cái quan? (Ảnh: Pikony)

Tu thân tập tháng luyện năm
Qua luân hồi đến muôn tầng thứ cao!
Linh hồn lấp lánh trời sao
Cây cầu Tâm Đức bắc vào trường sinh…

Phúc Nam