3 từ giúp bạn sống hạnh phúc và bình an

Nhân sinh cảm ngộ 23/09/20, 09:30

Ở đời, thực tế chỉ có 3 sự việc: Một là việc của mình, hai là việc của người khác và ba là việc của Trời.  Nếu không biết phân biệt rõ ràng, bạn thường sẽ làm những gì bản thân không nên làm, thích quản việc của người khác và ...

Bậc quân tử có bốn cảnh giới

Đạo đức - Phong thái 28/08/20, 15:33

Bậc quân tử luôn có bốn cảnh giới: khiêm nhường, độ lượng, trầm tĩnh và hàm dưỡng nội tâm. Người cảnh giới càng cao trí huệ càng rộng mở, tầm nhìn càng vươn xa. Khiêm nhường Người càng khiêm nhường thì cảnh giới càng cao, tầm nhìn càng rộng mở. Họ ...

End of content

No more pages to load