Đời này là cõi tạm
Ganh ghét nhau làm gì ?
Tâm xấu xa bại hoại
Rồi sẽ bị hủy đi !

Luôn nghĩ cho người khác
Nhận phần thiệt về mình
Đề cao và hướng thiện
Sẽ rời bỏ vô minh

Đời này là cõi tạm, ganh ghét nhau làm gì ? (Ảnh: pikony.com)

Ai là tôi kiếp trước !?
Kết duyên cùng mấy người
Đã gây bao nhiêu nghiệp
Để giờ đời kém tươi

Vòng luân hồi nhân quả
Ai ai cũng trải qua
Tu luyện Chân Thiện Nhẫn
Đủ duyên ta về nhà

Tu luyện Chân Thiện Nhẫn, đủ duyên ta về nhà (Ảnh: pinosy.com)

Kim Thoa

Xem thêm: