Cảnh giới cao nhất khi nói chuyện

Đạo đức - Phong thái 28/09/22, 14:00

Một người có trình độ hay không, chủ yếu biểu hiện thông qua cách nói chuyện của họ. John Davison Rockefeller Sr, ông vua dầu mỏ giàu có từng nói: "Nếu giao tiếp là một món hàng, tôi sẽ trả nhiều hơn bất cứ thứ gì để mua nó." Những người không ...

Biết chịu thiệt là trí huệ nhân sinh

Đạo đức - Phong thái 29/07/22, 06:00

Triều Minh có quan Hình bộ Thượng thư là Lâm Vân Đồng, trước lúc lâm chung đã dặn con cháu mình rằng: “Chịu thiệt là phúc”. Đúng vậy, điều mà người chịu thiệt đạt được không chỉ là nội tâm thanh tịnh, mà còn tu dưỡng được phẩm đức cao ...

Học đức ôn hoà của người xưa

Đạo đức - Phong thái 14/05/22, 11:00

Dĩ hoà vi quý, ấy là lẽ sống mà nhiều người mong muốn. Song muốn làm được như vậy, thì có lẽ cần có một tư tưởng đúng đắn cho việc này. Vào thời Xuân Thu có Khổng Tử là người nước Lỗ. Ông được xem là người vạn hạnh ...

Nói sao cho người khác nghe lời?

Nhân sinh cảm ngộ 02/12/21, 10:00

Nói sao cho người khác nghe lời, đó không chỉ là phạm trù kỹ xảo, kỹ năng, mà còn là vấn đề ở tầng sâu hơn... Trong gia đình, công việc cũng như đời sống xã hội, đôi khi chúng ta muốn thuyết phục người khác làm theo ý mình, hoặc ...

End of content

No more pages to load