Có người nói rằng, làm người có một thứ cao thượng gọi là “làm việc thiện không cần người khác thấy”. Làm việc thiện cũng mang theo một kiểu vui mừng gọi là ‘Thiện tâm tự có Trời biết’. 

Làm một con người, ngoài chân thành đối đãi, ứng xử khiêm tốn, kiên định làm việc thì không cầu danh lợi. Đây là nguyên tắc sống và làm người mà chúng ta nên tuân theo. 

Thiện tâm là mỹ đức cơ bản nhất của con người. Khi lòng nhân ái biến thành hành động tốt và được chia sẻ rộng khắp thì nó sẽ đem đến ảnh hưởng tích cực đối với xã hội ngày nay. 

Một người thiện lương sẽ tự nhiên biết giúp đỡ người khác. Nếu ngày hôm nay chúng ta biết gieo hạt mầm thiện lương vào trong tâm thì ngày mai mầm non ấy sẽ nở ra bông hoa lương thiện. Nếu trong tâm chúng ta chứa toàn mầm thiện lương thì ngày mai sẽ thấy được vườn hoa nhân ái ngát hương tràn ngập khu vườn. 

Cho dù chúng ta gặp phải bất cứ sự việc gì, dù ở hoàn cảnh nào, chỉ cần giữ vững thiện lương, vận may sẽ không hẹn mà gặp. Làm việc thiện nhưng tạm thời bị hiểu nhầm, thậm chí là không được người khác hiểu, chúng ta cũng không nên vội vàng gấp gáp, cũng không cần lo lắng hay oán giận. Bởi vì người đang làm, Trời đang nhìn, chúng ta chỉ quản làm việc tốt thôi. Đây là điều mà chúng ta không được quên dù ở vào hoàn cảnh như thế nào. 

Nếu chúng ta muốn sống một đời bình an thì đừng bao giờ gây thù chuốc oán với người khác. Muốn được bình yên thì không nên theo đuổi những điều xấu. Cho nên nên mới nói, chớ vì việc thiện nhỏ mà không làm, chớ vì việc ác nhỏ mà làm. 

Người ta nói rằng làm người không dễ, kỳ thực làm người cũng không khó. Chỉ cần chúng ta không nói lời giả tạo, biết xin lỗi khi làm tổn thương người khác; không làm việc trái lương tâm, không kiếm tiền bất chính; biết giúp đỡ người khác, không làm việc có hại cho người khác, vậy là đủ rồi.  

Trong đối nhân xử thế, chúng ta cần thực hiện được hành vi của người đoan chính, thận trọng làm việc, giữ khuôn phép, trên không hổ với trời, dưới không thẹn với đất. 

Thái độ làm người không trái lương tâm thì không sợ ai chửi mắng lúc nửa đêm. Nếu đã làm việc theo đúng lương tâm thì sao phải cảm thấy xấu hổ bất an? 

Sống ở đời, làm việc gì cũng cần có chừng mực, chính là làm sao để nắm chắc thái độ làm người. Đối đãi chân thành là điều vô cùng đáng quý, bình thản làm việc mà không cảm thấy hối hận, thực hiện mọi thứ bằng cả trái tim thiện lương, thì đây mới chân thật là vàng. 

Dù thế sự có phức tạp đến đâu, với tâm thái thản đãng đối đãi thì sẽ không sợ hãi, không sợ thế gian nhiều thị phi, bình tĩnh đạm bạc tìm niềm vui từ trong tâm mình. Trong túi có tiền thì không khinh người nghèo, trong túi không có tiền cũng không đi nịnh bợ người giàu có. 

Shakespeare đã nói: “Vinh quang lẫy lừng trong cuộc sống thường sản sinh trong tội lỗi, để đạt được hư danh bên ngoài mà hy sinh lương tâm”.

Người không có thiện niệm và hành động ác độc sẽ cảm thấy lo lắng bất an cả ngày. 

Có người vì lợi ích của mình mà làm trái đạo đức lương tri, nhẹ thì bị dư luận khiển trách, nặng thì bị Trời cao báo ứng. 

Là con người, phải luôn nhớ rằng: Chỉ cần có tấm lòng nhân hậu, tích nhiều thiện đức, làm nhiều việc tốt, giúp người không cần người khác biết. Tự mình làm việc thiện, không hối không oán, chân thành thuận theo đạo đức của Trời cao. 

Theo Vision Times
San San biên dịch