Khác

Tin Mới Khác

Cách ly hơn 250 người trở về từ Daegu

Cách ly hơn 250 người trở về từ Daegu

Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Trị cách ly tập trung 258 người Việt Nam trở về từ Daegu, Hàn Quốc. Daegu là tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc nên tất cả những người trở về ...