Trong gió nghe như có tiếng mưa!

Nghệ thuật 23/06/18, 08:14

Mưa trong gió hay gió trong mưa? Đợi khách mùa xuân, khách đến chưa? Vạn dặm thu buồn, xao xác lá Trăm năm môi hé nụ cười thừa Ta đã vô tâm với thiên thời Lòng ...

End of content

No more pages to load