Sửa mình dời chốn lợi danh, mang theo tâm thiện có ngày bình an

Khác 30/01/20, 08:40

Mải mê theo dòng đời Cuốn vào vòng giành giật Cái gì cũng có thật Cả lợi và cả danh Lợi, nhà cửa tiền bạc Nhiều hơn lá trên cành Danh, chức cao quyền trọng Chỉ thiện lương không còn Rượu uống nhiều, dạ hỏng Đức không tu tự mòn Tâm rơi vào tật đố Thân ốm đau, gầy còm Coi ...

End of content

No more pages to load