Học trò hỏi Khổng Tử: ‘Làm sao để bảo vệ mình?’. Khổng Tử trả lời: ‘Làm tốt 4 điểm này, trị cả 1 quốc gia còn được…

Trí huệ cổ nhân 07/10/17, 23:57

Khổng Tử là nhà tư tưởng Nho gia lỗi lạc, cả một đời ông luôn đề cao đạo đức và giá trị luân thường đạo lý trong xã hội. Từ Tam cương, Ngũ thường, cho tới quan điểm về quân tử hay bậc thánh nhân, các triết lý của ông đã ...

Dục tốc bất đạt, ham lợi nhỏ sự không thành

Văn hóa 09/11/16, 11:40

Có một lần, học trò của Khổng Tử là Tử Hạ được phái đến một địa phương của nước Lỗ để làm quan. Trước khi đi, Tử Hạ đến thăm hỏi Khổng Tử và thỉnh giáo ông về việc cai trị. Tử Hạ hỏi: "Thưa thầy! Con xin hỏi thầy, làm ...

Tại sao nói “danh có chính thì ngôn mới thuận”

Trí huệ cổ nhân 26/10/16, 11:26

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe mọi người nói về "danh phận", "danh chính ngôn thuận" hay "danh không chính thì ngôn không thuận". Vậy câu này dùng để chỉ điều gì và nguồn gốc ra đời như thế nào? Năm 501 trước công nguyên, Khổng Tử 51 tuổi ...

Khổng Tử đàm luận: Thế nào là người có học?

Trí huệ cổ nhân 19/10/16, 11:30

Như thế nào mới là người có học, người trí thức? Đối với những người có học thời xưa, Khổng Tử có yêu cầu rất cao, khác xa với quan niệm của con người hiện đại ngày nay.  Người có học thời cổ đại được xếp là người đứng đầu trong bốn kiểu ...

End of content

No more pages to load