Buồn vui trải bao kiếp, cũng đợi đến ngày này…

Nghệ thuật 13/05/20, 19:00

Tương truyền, vào thời mạt Pháp, nhân loại trở nên bại hoại, con người quên đi giáo huấn của Thần, Phật, gây tội ác khắp nơi. Khi ấy đại kiếp nạn sẽ xảy ra. Nhưng trước khi kiếp nạn đến, Đức Chuyển Luân Thánh Vương, hay Đức Phật Chủ, sẽ ...

Tụng kinh niệm Phật có giúp người ta đắc phúc báo không? Cô gái sống lại sau 7 ngày qua đời kể sự thực dưới âm gian

Tín ngưỡng Thần Phật 23/11/19, 10:00

Thắp hương, niệm Phật là phản xạ tâm lý, tín ngưỡng bình thường của con người. Vì con người tín Phật nên thể hiện lòng thành kính như vậy. Nhưng khi trong tâm không còn sự kính ngưỡng mà chỉ rặt là những ý nghĩ bất hảo, cầu danh cầu ...

End of content

No more pages to load