Người kiến tạo vũ trụ này
Sinh ra vạn vật từ ngày hoang sơ
Lớn ngân hà, nhỏ tóc tơ
Trập trùng tầng thứ, ảo mờ thực hư…

Từ thời tiền sử đến giờ
Văn minh mấy đận, ai ngờ nát tan?
Thời gian qua giữa không gian
Đức kia đồi bại thì tàn lụi thôi!

Thời gian qua giữa không gian / Đức kia đồi bại thì tàn lụi thôi! (Ảnh: minhhue.net)

Thần linh ở giữa cõi người
Nếu không tôn kính thì Trời nào thương?
Tai ương nảy bởi tai ương
Càng tham càng ác, càng đường diệt vong!

Tu tâm lấy thẳng bỏ cong
Lấy Chân, Thiện, Nhẫn mà đong đếm mình!
Giữa đời thường đã đinh ninh
Chưa thành Thần cũng thành mình vẹn nguyên…

Trí Việt

Xem thêm:

Từ Khóa: