Bạn sẽ nói như thế nào trong tiếng Anh khi muốn chào buổi sáng của một ai đó? Dưới đây là những cách nói “Good morning” đầy thú vị!

1. Rise and shine!
Dậy thôi nào!

2. Wakey-wakey!
Thức dậy thôi!

3. Good morning, sunshine!
Chúc buổi sáng tốt lành, ánh nắng của em!

Ảnh: Zazzle

4. Good morning, my sweet!
Chúc em yêu buổi sáng vui vẻ!

5. Mornin’ mi Amigo! (Male)
Chào buổi sáng! (Nói với người con trai)

6. Mornin’ mi Amiga! (Female)
Chào buổi sáng! (Nói với người con gái)

7. One, two, good morning to you! Three, four, I love you more!
Một, hai, chào buổi sáng con yêu. Ba, bốn, mẹ yêu con nhiều hơn thế!

8. Good day to you!
Chúc bạn một ngày thật tốt lành!

Ảnh: Teacher Created Resources

9. Morning! How’s it going?
Chào buổi sáng! Mọi chuyện thế nào rồi?

10. You know my favorite time of day is? When I get to say “Hi” to you!
Bạn biết khoảng thời gian ưa thích của tôi là gì không? Đó là lúc nói: “Xin chào” với bạn!

Lam Vy