Lần chần buổi sáng trầm ngâm,
Cả đêm thao thức; cõi trần, cõi Tiên,
Vô vi, tìm giấc thuỳ miên,
Bến Phong Kiều ghé, con thuyền nơi mô?

Bè lau ,mấy mảnh lô xô,
Tràng giang, Hà hải, bất ngờ sóng lên,
Người tri kỷ, khó gọi tên.
Tri Âm mấy chặng, qua miền viễn du?
Tri Tâm: cựu bạn, tân thù,
Gom tất cả để cho thu lá vàng…

Lần chần buổi sáng trầm ngâm, cả đêm thao thức; cõi trần, cõi Tiên (Ảnh: kknews.cc)

Trăm năm, một giấc kê vàng,
Đa đoan chi lắm, ta làng nhàng chơi.
Con đường tu, thẳm mây trời,
Tự ta: phải kiệm lời , phải ngu ngơ,
Tự ta, đón đợi bất ngờ,
Bao cay đắng, bấy Nghiệp chờ thị phi…

Thế gian …Thế ấy …Thế thì…
“Mạ bất hoàn khẩu” ,có gì lăn tăn?
Lăn trong lụy tục trăm năm,
Mơ xé tổ, để thân Tằm thoát ra.
Bướm ơi, bướm có là Ta?
Mỏng manh cõi Giới
La Đà cõi Tiên…

Lăn trong lụy tục trăm năm, mơ xé tổ, để thân Tằm thoát ra. (Ảnh: storgram.com)

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||942b6abab__

Ad will display in 09 seconds