Biển nhiều nước thế
Ta lại tìm sông
Gặp nhau cửa bể
Thuyền vào mênh mông

Biển dung chứa hết
Mọi ngọn mọi nguồn
Ngàn đời mặn chát
Ngàn đời trắng trơn

Biển là nước mắt
Một giọt mà thôi
Từ bi vô lượng
Dợn sóng Luân Hồi

Ngàn đời mặn chát, ngàn đời trắng trơn (Ảnh: pinosy.com)

Phật cho loài người
Một lần cơ hội
Khóc nhiều hơn tuổi
Dong buồm ra khơi

Cánh buồm Danh Lợi
Phập phồng chân trời
Cánh buồm Mê Muội
Mặn khát không thôi

Có một cánh buồm
Vàng kim sáng chói
Neo giữa biển khơi
Hữu duyên tìm tới

Ta vào cửa bể
Ngược suối Hoa Đào
Tìm bao thuyền nữa
Giong buồm đến nơi

Ta vào cửa bể, ngược suối Hoa Đào (Ảnh: Pikde.com)

Giã từ biển mặn
Chát chíu bao đời
Cổng Trời đã mở
Thuyền bay lên thôi

Đại Khung biển cả
Màu xanh đang trôi…

Clip ý nghĩa: 

videoinfo__video3.dkn.tv||17125c9fa__

Ad will display in 09 seconds