Ơ ớ ơ….Hú…ú…ú…u…
Ơ ớ ơ….Hú…ú…ú…u…

Nhà mới cất xong quay về Cư Jút
Rượu Đak Nông treo dài trên sào ngang
Thịt trâu, thịt bò bày đầy trên lá
Ơ hồn ơi! Mau về ăn cùng ta!

Ba thầy cúng ma tựu tề bên mả
Trống cùng chiêng đợi hát những bài ca
Chân ta đưa cơm cho hồn mòn đá
Tay ta chai chặt đẽo gỗ làm nhà…

Ơ hồn ơi! Cùng buôn làng uống cạn
Suối rượu cần men ủ chốn trần gian!
Rồi giã biệt ta, hồn đi tìm bạn
Ta cũng tìm người, ta kiếm cái ăn!

Ơ trai buôn! Vỗ đều tay nhịp chiêng!
Ơ gái làng! Hát lên lời có cánh!
Ta tiễn hồn qua vùng trời lấp lánh
Ta đưa hồn về trước cửa rừng xanh…

Ơ hồn ơi! Ăn linh thiêng cộng cảm
Nghĩa tình ta đã uống cạn cao xanh!
Hồn hãy nghe chiêng buôn ta lần cuối
Rồi về nhà, cho ta lại trần gian…

Ơ ớ ơ….Hú…ú…ú…u…
Ơ ớ ơ….Hú…ú…ú…u…

Clip hay: Lá thư của một vong nhi: ‘Mẹ ơi, sao mẹ vẫn chưa đón con về’

videoinfo__video3.dkn.tv||cbafd04ea__

Từ Khóa: