Tôi bước vào thơ rất tình cờ
Khi đời bất chợt vỡ mộng mơ
Khi người chung lối không chung lối
Đem nỗi buồn riêng trút vào thơ.

Khi người chung lối không chung lối, đem nỗi buồn riêng trút vào thơ. (Ảnh: zhihu.com)

Tôi ngỡ đời tôi như bóng đêm
Một hình một bóng đứng bên rèm
Dấu đôi mắt ướt, con tim vỡ
Đau đớn tưởng như chẳng vẹn nguyên…

Tôi ngỡ đời tôi như bóng đêm, một hình một bóng đứng bên rèm (Ảnh: Pinterest)

Rồi bất chợt nghe tiếng nhạc thiền
Nhẹ nhàng thanh thoát cõi bình yên
Tâm hành 3 chữ Chân Thiện Nhẫn
Thấu hiểu nhân sinh thoát ưu phiền

Kim Thoa