Mấy dòng lục bát mực nhòa
Tiếng buồn đâu vọng tiếng xa tiếng gần
Tiếng nào nắng gọi mùa xuân
Tiếng nào thao thức âm thầm lệ sương

Tiếng nào cát bụi bên đường
Tiếng nào vời vợi trùng dương quê nhà
Tiếng nào ai đó gọi ta
Phải là tiếng tự Ngân Hà vọng âm?

Tiếng nào ai đó gọi ta, phải là tiếng tự Ngân Hà vọng âm? (Ảnh: Pinterest)

Tiếng bâng khuâng… tiếng nguyệt cầm
Thủy chung tiếng gọi trăm năm đợi người
Tiếng nào theo gió xa khơi
Tiếng nào còn lại cuối đời với ta

Gửi vào trời biển bao la
Bạch Liên hương ngát sáng tòa Như Lai
Như dòng suối ngọt thảnh thơi
Hoa trong Thơ nở nụ cười như nhiên
Âm vang tiềm thức Kinh Hiền…

Gửi vào trời biển bao la, bạch Liên hương ngát sáng tòa Như Lai (Ảnh: celadonvietnam.net)

Tuệ Nga

Xem thêm: