Nghệ sĩ sinh nhầm nhà Đế Vương, để mất giang sơn nhưng lại đưa Trung Hoa dẫn đầu thế giới về mỹ thuật trong 1.000 năm

Hội họa 13/07/18, 15:25

Tại sao mỹ thuật Trung Hoa triều đại nhà Tống lại dẫn đầu thế giới trong suốt một nghìn năm? Tống Huy Tông (Triệu Cát) chính là vị vua đã biến Trung Hoa thành một đế chế “văn học và nghệ thuật”, do nhận ra những mục đích nghệ thuật tối ...

End of content

No more pages to load