‘Cuộc vận động nông dân’ ở Hồ Nam: Một trường ‘mưa máu gió tanh’ – Phú nông bị hại, dân lành oán than!

Câu chuyện lịch sử 16/07/23, 09:00

“Cuộc vận động nông dân” do ĐCSTQ phát động đã biến các vùng nông thôn vốn dĩ có cuộc sống mộc mạc thanh bình thành địa ngục trần gian, thành chiến địa của đao kiếm thịt nát xương tan. Trong vòng tuần hoàn cừu sát bất tận của cuộc tranh ...

End of content

No more pages to load