Binh pháp của Ngụy Vũ Đại đế Tào Tháo

Câu chuyện lịch sử 24/05/19, 10:00

Trong sự nghiệp quân sự của mình, Tào Tháo đã viết rất nhiều binh thư có giá trị, thể hiện cái nhìn sắc bén về binh pháp của ông. Đỗ Mục đời Đường từng nhận xét: “Sách của Tôn Vũ có hàng trăm ngàn chữ, Ngụy Vũ đã cắt bỏ ...

Tào Tháo làm 2 câu thơ lưu danh thiên cổ, một lưu truyền trong giới kinh doanh, một được giới nghiện rượu yêu thích

Câu chuyện lịch sử 10/12/17, 14:57

Thời đại của Tào Tháo đã đi qua được gần 2000 năm nhưng những câu chuyện của "người đặc biệt" ấy vẫn khiến hậu thế không khỏi cảm khái, trầm trồ.  Tào Tháo (155 – 220) là một ngôi sao sáng trên vũ đài lịch sử Trung Hoa, mưu trí hơn ...

End of content

No more pages to load