Theo một quyết định mới được Chính phủ ban hành, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ dành nguồn vốn 1.000 tỷ đồng để giải ngân cho hoạt động cho vay mua nhà ở xã hội ngay trong năm nay.  

Theo Quyết định 370/QĐ-TTg, lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở trong năm 2018 là 4,8%/năm (tức 0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở. Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Chia sẻ trên Báo Công thương, ông Nguyễn Văn Lý – Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết Nghị định 100 quy định có ba đối tượng được vay vốn là cho vay để mua nhà ở xã hội, cho vay để thuê mua nhà ở xã hội và cho vay để sửa chữa nhà ở.

Thông tin cụ thể về nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội, ông Lý cho biết năm 2018 ngân sách nhà nước bố trí 500 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội phải huy động đối ứng, thành tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội là 1.000 tỷ đồng.

Còn theo kế hoạch duyệt của Chính phủ từ nay đến năm 2020, tổng nguồn vốn Chính phủ cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội là 1.163 tỷ đồng và ngân hàng này phải huy động đối ứng thêm số tiền như thế nữa.

Như vậy, đến năm 2020, dự kiến sẽ có nguồn vốn cho vay ra với chương trình cho vay nhà ở xã hội là 2.236 tỷ đồng.

Theo kế hoạch xây dựng của các tỉnh thành, nhu cầu vốn cho vay nhà ở xã hội năm nay là khoảng 5.000 tỷ đồng; còn kế hoạch của Bộ Xây dựng và Ngân hàng Chính sách tính toán thì nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội đến năm 2020 có thể lên tới 18.000 tỷ đồng.

Minh Tuệ tổng hợp