Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Quan ải ở động Bàn Tơ mà Đường Tăng gặp phải có nhiều ngụ ý sâu sắc. Bảy con tinh cái là đại biểu cho bảy thứ tình (thất tình) mà người tu luyện phải vượt qua.

On his journey, Tang Monk saw a thatched hut and decided to beg for alms. After suspecting that they were demons, he tried to leave. However, it was too late as the demons emitted spider silk from their navels and spun a web to trap Tang Monk. They were defeated by Sun Wukong later and had no choice but to release Tang Monk.

  • decide to V: quyết định làm gì
  • have no choice but to V: không có lựa chọn nào khác ngoài 

Trên đường đi, Đường Tăng trông thấy một ngôi nhà tranh và quyết định đi xin cơm chay. Sau khi nghi ngờ chúng là yêu quái, ông cố gắng chạy thoát nhưng không kịp. Nhện tinh phóng tơ ra từ rốn để giăng bắt Đường Tăng. Về sau, Tôn Ngộ Không đã đánh bại chúng và yêu quái đành phải thả Sư phụ.

Nhện tinh phóng tơ bắt Đường Tăng (Ảnh: post.mp.qq.com)

Seven Spider demons represented seven emotions. They are happiness, anger, worry, sorrow, fear, love, and hate.

Bảy con nhện tinh đại biểu cho bảy thứ tình. Đó là hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh (vui mừng, nóng giận, lo lắng, đau buồn, sợ hãi, yêu thương, căm ghét).

One of the basic and most troublesome attachments for cultivators to get rid of is sentimentality. Sentimentality is often described as gentle water or winding threads.

  • be described as: được miêu tả như là
  • get rid of: từ bỏ

Một trong những chấp trước căn bản và khó khăn nhất đối với người tu luyện là thoát khỏi cái tình. Sợi tơ tình, tình cảm nhẹ nhàng như nước là một loại so sánh.

Cultivators must pass the tests of sentimentality. Truth be told, many issues among humans originate from sentimentality. It is crucial that cultivators can let go of this and replace it with compassion. It is quite an achievement for ordinary people not to be moved by sentimentality.

  • originate from: có nguồn gốc từ

Là người tu luyện, quan ải tình nhất định phải vượt qua. Kỳ thực mà nói, các loại sự tình trên thế gian đều bắt nguồn từ tình mà ra. Người tu luyện không còn tình nữa và thay vào đó là từ bi chính là nội dung cực kỳ trọng yếu trong tu luyện. Đối với người bình thường là rất khó không bị động bởi cái tình này.

Tang Monk and his disciples encountered more Spider demons later. Only Sun Wukong could resist it and not be poisoned. Sentimentality is a poison for cultivators!

Về sau, Đường Tăng và các đồ đệ của ông gặp lại mấy con yêu tinh nhện. Nhưng chỉ có Tôn Ngộ Không mới không bị trúng độc. Tình như một độc dược đối với người tu luyện vậy!

Mai Vy (Tổng hợp)

Xem thêm: Tôn Ngộ Không đánh đổ cây nhân sâm, vì sao chỉ nước Cam Lồ của Bồ Tát mới cứu được

videoinfo__video2.dkn.tv||69dba92b4__