Gia Cát Lượng là một chính trị gia xuất chúng và được xem là nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất thời kỳ Tam Quốc. Ông là quân sư của Lưu Bị và sau này là thừa tướng nước Thục sau khi ba quốc gia hình thành thế chân vạc tại Trung Hoa. Chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng anh qua lá thư Gia Cát Lượng gửi cho con trai là Gia Cát Kiều.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

 • phẩm hạnh:               conduct
 • phụ thuộc vào:          depends upon
 • thân và tâm:              body and mind
 • chú ý đến:                 (be) mindful of
 • chuyên tâm:              (be) fully absorbed
 • rèn luyện khắc khổ:  study arduously 
 • mưu cầu hưởng lạc:pursues comfort 
 • đánh thức tinh thần: awaken one’s spirit
 • nóng giận:                hot-tempered
 • tiêu mòn:                   wear down
 • vô dụng:                   (be) of no use 

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

The conduct of those who are capable and filled with integrity depends upon their innermost feelings and includes having a peace of mind and being able to center and balance one’s energy. One needs to cultivate body and mind, which requires one to be mindful of his actions and be diligent. If one does not take worldly fame and fortune lightly, he cannot be clear about his goal. If one’s mind is not tranquil, he cannot realize broad standards. 

Phẩm hạnh của một người có tài đức vẹn toàn phụ thuộc vào nội tâm của họ, bao gồm sự an tĩnh, tập trung để tu dưỡng cân bằng thân và tâm. Để tu luyện thân tâm, người ta phải chú ý đến hành động và suy nghĩ của mình. Nếu không xem nhẹ được danh lợi thế tục thì không thể xác định được chí hướng của bản thân. Nếu tâm không tĩnh thì không thể có chí hướng cao xa.

What one studies must be fully absorbed, and to develop his talent he must study arduously. If one is not clear about his goal, he cannot achieve it, even through study. If one pursues comfort and has a lazy and sloppy attitude, he cannot awaken his spirit. In being frivolous and hot-tempered, one cannot shape his temperament.

Kẻ học làm người phải chuyên tâm, phát triển tài năng thì cần rèn luyện khắc khổ. Không xác định được chí hướng của bản thân thì không thể thành công, cho dù có tốn nhiều công sức đến đâu. Mưu cầu hưởng lạc, biếng nhác, không tập trung thì không thể đánh thức tinh thần; nhỏ mọn và dễ nổi nóng thì không thể bồi dưỡng tính tình.

Then, as one’s youth passes and his will wears down, he will eventually turn into a person that accomplished nothing. In the end, one will be of no use to society. By that time, there will be nothing left for him to do, besides being left in his own narrow and small world, thinking sadly of what he had missed.

Khi tuổi trẻ qua đi, ý chí cũng tiêu mòn theo năm tháng, cuối cùng thì cũng như cái cây khô úa, vô dụng mà thôi. Đến lúc đó con chỉ có thể ngồi trong góc nhà mà than thở, tiếc thương, nhưng nào có ích gì đâu?

videoinfo__video2.dkn.tv||8590b6eee__

 

Comment:

Nếu như mẹ yêu con như ánh mặt trời ấm áp chở che, thì cha yêu con như đại dương trầm hòa. Mẹ chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, còn cha lại đau đáu dạy bảo con sống có đạo nghĩa, sống cho nên người. Suốt chiều dài lịch sử, có những lời căn dặn của cha đã trở thành bài học kim cổ, không phải vì tình thân phiền lụy, mà bởi vì những đạo lý uyên thâm của những người cha có tấm lòng cao thượng.

Thiện Nhân