Nhỏ nhoi hạt muối trong đời
Mà như thấy cả biển khơi nghìn trùng.
An nhiên một đóa mây giông
hóa thân từ những cánh đồng long lanh.

An nhiên một đóa mây giông / hóa thân từ những cánh đồng long lanh.
An nhiên một đóa mây giông / hóa thân từ những cánh đồng long lanh.

Hòa vào biển lớn mà xanh
ngàn năm muối vẫn ngọt lành muối ơi.
Mưa kia có đổ ngang trời
Vẫn tìm về biển mặn mòi yêu thương.

Mưa kia có đổ ngang trời / vẫn tìm về biển mặn mòi yêu thương.
Mưa kia có đổ ngang trời / vẫn tìm về biển mặn mòi yêu thương.

Thúy Hằng