Ngược dòng suối nước
Mong thoát vùng ô trượt
Tìm chút rêu xanh bờ đá bình yên
Để lững lờ quên ngày tháng ưu phiền
Hớp yên tĩnh gọi trời thơ sống dậy.

Ngược dòng suối nước, mong thoát vùng ô trượt (Ảnh: Pinterest)

Quãng vắng, rừng cây,
Chim muông réo lòng sống lại giấc mơ ngày ấy
Giấc mơ thường, thường lắm bạn gió mây
Và thoáng vui với một phút ngất ngây
Bóng mây gió lồng in dù ảnh ảo

Và thoáng vui với một phút ngất ngây, bóng mây gió lồng in dù ảnh ảo (Ảnh: wattpad.com)

Cuộc đời khuynh đảo
Mộng hóa chân, chân hóa mộng thì sao!
Cá kia vui với trăng sao,
Nhạn kia cất tiếng cười chào nước sâu!

Huyền Băng