Thiên quốc đầu tiên con trong bụng mẹ
Đấng sinh thành sẻ máu thịt nuôi con ?
Con lớn tới đâu mẹ gầy tới đấy
Thiên thần con đủ chín tháng mười ngày !

Mẹ sinh con đủ mắt mũi chân tay
Cho con đủ cả u oa tiếng khóc
Đau xé ruột gan từ chân tới tóc
Vòng tay vơi mẹ ẵm tuổi con đầy…

Thiên quốc đầu tiên con trong bụng mẹ, đấng sinh thành sẻ máu thịt nuôi con ? (Ảnh: wukong.com)

Thiên quốc riêng con là gia đình nhỏ
Một linh hồn nối tiếp đã hoài thai ?
Người con gái chia đời con duyên nợ
Nụ cười vui giống hệt mẹ nét buồn…

Mẹ đã khuất gió mồ côi đầu chợ
Cỏ đồng quê mướt như lụa thiên đường…
Con cháu lặng quấn khăn tang nỗi khổ
Chân trời xa rước mẹ lúc không ngờ !

Thiên quốc riêng con là gia đình nhỏ, một linh hồn nối tiếp đã hoài thai ? (Ảnh: slideshare.net)

Con đã già nên giờ con biết rõ
Chốn thiên đường của hai mẹ con ta
Nhà ta đó, cái mái gianh nho nhỏ
Trời ban cho, chốn Thiên quốc rất xa !

Thy Vinh