Sông uốn khúc 
lượn vòng qua ghềnh thác
Qua những chỗ qua 
chưa ai có thể qua

Sông ra biến 
sóng xô bờ dào dạt
Mát bãi cát khô 
xanh biếc rừng già

Không đủ sức 
băng qua núi đá
Sông chọn lối mòn 
theo lũng theo khe

Có những lúc 
sông đi rất lạ
Luồn qua hang 
hay ngầm dưới đất sâu

Sông đi tới cùng
quên mình không thẳng
Tiến thoái dọc ngang 
mềm mại tự nhiên

Người tích đức 
như nước sông thầm lặng
Tâm sáng trong 
nắng trên sóng dát vàng

Vơi đầy tỏa 
tình người thương xứ sở
Sông trong lòng 
chảy qua thực vào mơ...

Clip ý nghĩa: Con sâu qua sông bằng cách nào? Trí tuệ binh Pháp Tôn Tử: Biết chờ thời mới có thể thành thục vươn lên:

videoinfo__video3.dkn.tv||b99d0edf1__