Ai về lễ hội Chùa Keo!
Cạnh đê Duy Nhất dọc theo sông Hồng.
Đông Nam hữu ngạn sông Hồng
Di tích đặc biệt cảnh trông… hữu tình.

Thần Quang Tự một cõi linh
Năm ấy Tân Sửu đã sinh… ra chùa.
Đinh Hợi đời Lý làm vua
Thần Quang tên đổi cho vừa lòng dân.

Ba trăm tám ba mùa xuân
Kiệt tác nghệ thuật gỗ thuần bằng lim.
Thờ Phật, thờ Thánh trong tim
Nhân dân khắp chốn tìm về chùa Keo.

Ai về lễ hội Chùa Keo! Cạnh đê Duy Nhất dọc theo sông Hồng. (Nguồn ảnh: flickr.com)

Gác chuông, giếng nước trong veo
Ba tầng, tá mái, mời trèo… tham quan.
Lễ hội năm có hai lần
Mồng 4 Giêng Tết đầu xuân… lần đầu.

Tháng chín mở hội dài lâu
Mười ba cho đến đêm thâu mười rằm.
Nhớ ngày sinh, tịch thánh nằm
Của Dương Không Lộ “Thánh thăng về trời”.

Tỏ lòng sau trước ai ơi!
Cơm thi nấu nướng, đuổi bơi… lướt thuyền.
Kiệu kia rước bậc thánh hiền
Trò chơi đuổi vịt, thả chim… lên trời.

Tháng chín mở hội dài lâu, mười ba cho đến đêm thâu Mười rằm. (Nguồn ảnh: picswe.com)

Linh thiêng một cõi đất trời
Ghé thăm quê lúa, đất thời vàng ươm.
Đông vui lễ hội tinh sương
Người người tấp lập tìm đường… về đây.

Thơm hoa, hương khói nhang bay
Cầu Trời khấn Phật, tràn đầy bình an.
Cầu cho hạnh phúc ngập tràn
Thái Bình chuông vọng ngân vang mọi nhà.

Duy Ninh