Chùa Bà Chúa Xứ núi Sam
Mẹ non nước đất An Giang bao đời
Chín nàng trinh nữ xinh tươi
Mặt hoa da phấn miệng cười vây quanh…

Mẹ không phải thánh hóa thần
Mẹ chỉ là mẹ sinh thành các con,
Nuôi xác thân, dưỡng linh hồn
Hướng thanh cao giữa dại khôn thế nào…

Dịu hiền dáng mẹ non cao
Bóng che mát đủ anh hào, thi nhân?
Kiệu hoa Châu Đốc lọng vàng
Mẹ bay bằng cánh lòng thành cháu con!

Chùa Bà Chúa Xứ. Ảnh: Zing

Cầu đỏ được đỏ như son
Mong tròn thì niệm cho tròn nghĩa nhân!
Mang ân đức ấy độ dân
Phúc phần phận mẹ sáng tầng thế gian?

Các con đã đến núi Sam
Mẹ ban cho cả suối ngàn an vui,
Thảo thơm nhang cuốn thay lời
Dưới chân núi, mẹ mãi ngồi đợi con…

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||823fdda98__

Ad will display in 09 seconds