Trước thờ Phật
sau cúng Thần
Khuôn trong hình Nước
mà thành chùa Keo

Chuông ngân
lọc gió trong veo
Loang trên quầng sóng
mái chèo thuyền xưa

Thanh âm
chưa một lời thừa
Khánh im lặng đá
nhường mưa bụi trần

Chua keo
Chùa Keo, Thái Bình. Ảnh: Báo Mới

Đức, Tâm
Không Lộ ngàn năm
Lạnh không gian
ấm thời gian Thái Bình

Ba nén nhang
nén lòng mình
Nén sông Hồng
nén sông Ninh ân tình

Chùa Keo Thái bình
Chùa Keo, Thái Bình. Ảnh: Chùa Việt

Thơm qua
Nam Định, Ninh Bình
Ngát hương
phổ khắp tỉnh thành nước Nam

Chùa Keo
mái ngói cột lim
Ai mang tâm Phật
thì tìm về thăm…

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||4e9cbeafb__