Hãy để tình thương xóa hận thù
Cho người nhẹ nhõm lòng thảnh thơi
Hờn ghen dỗi giận… lòng u tối
Ảo não chèn đua… mắt chột mù

Hãy để tình thương xóa hận thù, cho người nhẹ nhõm lòng thảnh thơi (Ảnh: Pinterest)

Giũ oán sâu chìm tươi vạn thuở
Xây đời tỏa rạng sáng ngàn thu
Tâm hồn thánh thiện vui hòa mãi
Há phải phiền ưu giữa “ngục tù”.

Tâm hồn thánh thiện vui hòa mãi, há phải phiền ưu giữa “ngục tù”. (Ảnh: Pinterest)

Sông Lam